Tender
20 вер 2022

ЗАПИТ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ: Виконавчі партнери для надання бізнес-консультацій у межах проєкту МОМ з розвитку малого та середнього підприємництва (UA1-2022-3055)

 • Date Publish
 • Deadline
 • Status
  On Going

Запит щодо підтвердження зацікавленості (ЗПЗ)

Строки

Код запиту щодо підтвердження зацікавленості зацікавленості #

UA1-2022-3055

Опубліковано (дата)

20 вересня 2022 року

Кінцевий термін запитів для роз'яснення

3 жовтня 2022 року

Кінцевий термін подачі заявок

12 жовтня 2022 року

Повідомлення про результати              

30 жовтня 2022 року

Дата початку впровадження

1 січня, 2023 року

Дата завершення впровадження

31 грудня 2023 року

Географічне охоплення

Україна, загальнонаціональне покриття.

Галузь(зі) та сфера(и) спеціалізації

Відновлення економіки, підтримка мікро-, малого та середнього підприємництва (МСП), експорт, вихід на нові ринки, бізнес-консультування, адаптація до впливу війни.

Організація

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні

Загальна інформація про проєкт

Розвиток малого та середнього підприємництва (МСП): економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу

З метою сприяння економічній адаптації та відновленню мікро- та малих підприємств, які постраждали від численних криз в Україні, шляхом посилення їх спроможності працювати та надавати критично необхідні товари та послуги для ВПО та приймаючих громад, проект підтримує переміщені підприємства та підприємства, що працюють у найбільш постраждалих районах, за допомогою грантів, консультаційних послуг та тренінгів, спрямованих на перезапуск та підтримку ділової активності,  пом'якшення економічних наслідків війни, збереження існуючих робочих місць і створення нових робочих можливостей.

Проект додатково залучає діаспору для підтримки підприємств через розвиток навичок, підтримку бізнесу, доступ до фінансів, мереж та ринків.

Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Банк розвитку KfW і триває з листопада 2021 року по травень 2024 року з метою допомоги понад 700 мікро-, малим-, та середнім підприємствам (ММСП) грантами та понад 600 тренінговою та консультаційною підтримкою.

Очікувані результати

1. Індивідуальні онлайн/телефонні консультації підприємцям щодо експорту та виходу на нові ринки надано щонайменше 200 ММСП.  Теми можуть включати, але не обмежуватися такими:

 • Експортна логістика;
 • Сертифікація та маркування;
 • Стимулювання експорту;
 • Готовність до експорту;
 • Митні вимоги;
 • Продаж через міжнародні цифрові платформи;
 • Нові ринки, бізнес-ідеї та інновації;

2. Індивідуальні онлайн/телефонні консультації підприємцям, що допоможуть подолати вплив війни на бізнес надано щонайменше 100 ММСП. Теми можуть включати, але не обмежуватися такими:

 • Релокація;
 • Доступ до фінансування (пошук інвесторів, залучення коштів для бізнесу та грантові програми для ММСП, банківські кредити та інноваційні фінансові інструменти);
 • Особливості оподаткування у воєнний час;
 • Антикризове управління;
 • Цифрові рішення;
 • Маркетинг і продажі;
 • Людські ресурси та підбір кваліфікованого персоналу.

Організації-заявники можуть подати заявку на обидва консультаційні потоки або лише на один, чітко вказавши це в документах ЗПЗ.

Орієнтовний бюджет

Н/Д

Інша інформація

Консультації надаватимуться в рамках проекту «Розвиток МСП», що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Банк розвитку KfW та реалізується у партнерстві з Міністерством економіки та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.  Для впровадження консультаційного компоненту МОМ співпрацює з Офісом з просування експорту та підприємництва. Висвітлення МОМ, донора та партнерів проекту повинна бути забезпечена партнером-виконавцем у всіх комунікаційних матеріалах щодо надання консультаційних послуг.

Критерії відбору

Ім'я

Опис

Вага

 

Актуальність пропозиції для досягнення очікуваних результатів

Актуальність пропозиції для досягнення очікуваних результатів; адекватність та чіткість запропонованого бюджету; Відповідна технічна експертиза та досвід роботи з різним колом зацікавлених сторін на національному та місцевому рівнях. Логічна структура детально описана і має SMART (Конкретні, вимірювані, досяжні, актуальні, обмежені в часі) показники ефективності проекту

30

Попередній досвід

Експертиза та досвід у наданні бізнес-консультацій, підтверджені резюме ключових експертів та приклади попередніх подібних проєктів;  Кількість років досвіду роботи ключового персоналу проекту;

30

Компетенція

Досвід партнерства з ключовими установами, пов'язаними з підтримкою бізнесу;  Встановлені практики моніторингу та оцінки;  досвід роботи на національному та місцевому рівні, присутність та зв'язки з громадами; Здатність до управління; сталість запропонованих підходів

20

 

Інший

Можливість масштабувати проєкт; Інноваційний підхід, впровадження цифрових технологій

10

Додатки

Опис

URL-адреса

ДОДАТОК A — Технічне завдання

https://iomint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kardanyan_iom_int/ER6YL3U45w5Jq-7kyMikn8sB6XMjuElAZFtfo1id36Aa2Q?e=rIvmF8

ДОДАТОК B — Контрольний перелік довідкової інформації щодо виконавчого партнера

https://iomint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kardanyan_iom_int/EW3yS_mQ0nFNsGdWZHN02HIBeF4t_2bDScPNoST6SGbyIA?e=PNGT35

ДОДАТОК C — Опитувальник із загальною інформацією щодо виконавчого партнера

https://iomint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kardanyan_iom_int/EV_1lKZKgTxHpDtwXnPzNYoBQQ77Bu-Y5poHswHLbuQEzQ?e=aw6WGA

ДОДАТОК D — Шаблон Проєктного задуму

https://iomint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kardanyan_iom_int/EVpVRMPED8FPri4jUwTZBD0BeuJunk9qOjDOAEMQLVYytA?e=r2Mdqa

ДОДАТОК Е – Шаблон бюджету витрат до Проєктного задуму

https://iomint-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kardanyan_iom_int/Ee_Rp7rXSV9GsQqJ0aLDU6YBBRF3H5RELDTcxVa0jYxpVA?e=lTQaK6

ДОДАТОК F Шаблон Угоди про реалізацію проєкту

https://iomint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kardanyan_iom_int/ETriVHtfKMFLnx0dHHeqEA4BkraGUGlgNNO6xWXsOqL_xw?e=QVedv1

ДОДАТОК G – Форма описового звіту

https://iomint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kardanyan_iom_int/EQo9WJN8iy9CozFesoTBwF8BdYqyGOzewur8TZsQbMEIzA?e=5YyB51

ДОДАТОК H   Форми фінансової звітності

https://iomint-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kardanyan_iom_int/EbJXJln0RCtGnFpPPF10E5MBHy__IKbWr5KmRlGb7l4xfA?e=8ioiVW

Отримати додаткову інформацію про цю можливість партнерства та подати заявку можна за посиланням

               ukraine.iom.int

Організації, які подають свої документи до розгляду, повинні продемонструвати   здатність до реалізації всіх перерахованих заходів. Організації, можуть подати заявку на один або обидва з нижченаведених потоків послуг:

 • Консультації з питань експорту та виходу на нові ринки (щонайменше до 200 ММСП)
 • Консультації з питань адаптації бізнесу до наслідків війни (щонайменше до 100 ММСП)

При поданні заявки як на один так і на обидва консультаційних потоки, організація надає лише одну заявку в якій детально вказує на що саме подається заявка.

МОМ залишає за собою право відхиляти/зменшувати обсяг запланованих заходів або запровадити нові/розширити обсяг поточних заходів. Заявник разом із Проєктним задумом повинен подати детальний бюджет проєкту. Запропонований Проєктний задум та бюджет до нього мають бути дійсними протягом терміну 60 календарних днів.

Усі заявники отримають письмове повідомлення про результати відбору протягом трьох тижнів після закінчення граничного терміну подання Проєктного задуму. Якщо заявник вимагає подальших роз’яснень, МОМ надасть відповідь із поясненням прозорості та об’єктивності проведеного процесу відбору.

МОМ залишає за собою право відмовити у розголошенні конкретних рішень, ухвалених Представництвом МОМ, з причин конфіденційності.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яке підтвердження зацікавленості, а також анулювати процес відбору та відхилити всі  підтвердження зацікавленості у будь-який час, і таким чином не несе жодної відповідальності перед відповідними виконавчими партнерами.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з командою SME Boost  у письмовій формі, надіславши електронний лист smeboost@iom.int

Інструкції щодо подання підтвердження зацікавленості

Цей документ містить інструкції щодо підготовки та подання Заявки, включаючи Додаток А: Інформація про виконавчого партнера.

 1. Заявку необхідно подати  електронною поштою до 18.00 12 жовтня 2022р.  за адресою: smeboost@iom.int або якщо розмір файлу перевищує 5 мб, розмістити електронні версії документів на відкритому сервісі обміну файлами (Dropbox, OneDrive тощо).  Заява, подана із запізненням, розглядатися не буде.  У темі листа, будь ласка, вкажіть номер оголошення про висловлення зацікавленості: UA1-2022-3055 МСП Boost Consultancies_назва ГО.
 1. Потрібно надати детальний опис того, яким чином вимоги, зазначені у запиті МОМ щодо підтвердження зацікавленості (ЗПЗ) відповідатимуть можливостям, досвіду, знанням та компетенціям виконавчого партнера.
 2. Заявка повинна подаватися англійською або українською мовами та у форматі, встановленому МОМ у ЗПЗ. Потрібно надати всю необхідну інформацію, з чіткими та стислими відповідями на всі зазначені питання. Будь-яка заявка, яка не відповідає повністю та всебічно цим вимогам ЗПЗ, може бути відхилена.
 3. Заявка повинна містити:
   1. мотиваційний лист;
   2. належним чином оформлену документацію заявки, відповідно до ЗПЗ, підписану на всіх сторінках уповноваженим представником виконавчого партнера; та
   3. Інші належні документи.
 4. Заявки можуть бути змінені або відкликані у письмовій формі до граничного терміну подання, зазначеного в цьому ЗПЗ. Заявки не можуть бути змінені або відкликані після вказаного терміну.
 5. Виконавчий партнер несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням Заявки, а МОМ в жодному разі не несе відповідальність за такі витрати.
 6. МОМ в жодному разі не вимагатиме від виконавчих партнерів плати за подання заявки.
 7. Вся інформація, надана в письмовій формі або передана усно виконавчим партнером у зв’язку з цим ЗПЗ, вважається суворо конфіденційною. Виконавчий партнер не буде повідомляти таку інформацію або посилатися на неї будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди МОМ. Це зобов’язання залишається в силі й після завершення процесу відбору незалежно від результатів розгляду заявки виконавчого партнера.
 8. Відповідно до Принципів захисту інформації МОМ, вся інформація (або інформація з позначками «приватна/конфіденційна/фінансова»), отримана від виконавчих партнерів, а також будь-які персональні дані розглядатимуться МОМ як конфіденційні.
 9. Подання заявки виконавчим партнером означає надання згоди МОМ на обмін інформацією з тими, хто повинен її використовувати для оцінки та управління пропозицією.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку Заявку, а також анулювати процес і відхиляти всі Заявки у будь-який час і, таким чином, не несе жодної відповідальності перед відповідним виконавчим партнером або жодного зобов’язання повідомляти відповідного виконавчого партнера про підстави для своїх дій.