Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року визнає, що міграція є потужним двигуном сталого розвитку мігрантів та їхніх громад. Згідно зі своїм Стратегічним підходом, МОМ прагне оптимізувати переваги трудової міграції як для країн походження та країн призначення, так і для самих мігрантів.

За оцінками експертів, у будь-який момент часу за кордоном перебувають близько 3 мільйонів українських трудових мігрантів, більшість —  у Європі, зокрема у Польщі, Італії, Чехії та віднедавна у країнах Балтії, які є основними країнами призначення серед держав-членів ЄС. Мігранти є найбільшими інвесторами в економіку України: їхні приватні грошові перекази у 2020 році перевищили 15,2 млрд. доларів США (згідно з даними Світового банку). Українська діаспора, що налічує від 5,9 до 20 мільйонів осіб у ​​понад 100 країнах світу, має значний фінансовий та соціальний капітал, який можна використати для просування сталого розвитку в Україні. Крім фінансових ресурсів, українська діаспора та мігранти можуть зробити свій внесок, передаючи знання та навички для розвитку різних секторів, зокрема охорони здоров'я, освіти та інших. Водночас кількість працівників-мігрантів в Україні поступово збільшується, і за виваженого регулювання цього питання, іноземні працівники можуть виконувати критично важливі функції в країні, задовольняючи нестачу робочої сили та сприяючи інноваціям.

В Україні МОМ підтримує Уряд у використанні потенціалу розвитку міграції шляхом:

  • просування підприємництва серед мігрантів та розширення можливостей працевлаштування; 
  • заохочення участі діаспори в розвитку країни шляхом інвестицій у вигляді грошових переказів; 
  • надання конструктивних рекомендацій з розробки політики щодо сприяння підвищенню ефективності управління міграцією.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

Розвиток МСП: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу

Прагнучи сприяти економічній адаптації та відновленню мікро- та малих підприємств, які постраждали від численних криз в Україні, шляхом зміцнення їхньої спроможності працювати та надавати вкрай необхідні товари та послуги для ВПО та приймаючих громад, проєкт підтримує переміщені підприємства та підприємства, що працюють у постраждалих регіонах. Підтримка включає гранти, консультаційні послуги та тренінги, спрямовані на відновлення та підтримання ділової активності, пом'якшення економічного впливу війни, збереження чинних та створення нових робочих місць.

Проєкт додатково залучає діаспору для підтримки підприємств через розвиток навичок, підтримку бізнесу, доступ до фінансів, мереж і ринків.

Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Банк розвитку KfW. Проєкт втілюється з листопада 2021 року до травня 2024 року і має за мету надання допомоги понад 700 ММСП.

Карта проєкту

 

ЗАЛУЧЕННЯ ДІАСПОРИ

Діаспора, або транснаціональні громади, об’єднують країни та громади у всьому світі. Вони мають спільне почуття приналежності до більш, ніж однієї громад, і, завдяки людському, соціальному, фінансовому та культурному капіталу здійснюють внесок у розвиток як країн, де вони живуть, так і країн, звідки вони походять.

МОМ в Україні має за мету тісно співпрацювати з громадами діаспор та зацікавленими державними структурами для зміцнення довіри й створення сприятливого середовища для взаємодії. Невід'ємним елементом цієї роботи є підтримка розвитку потенціалу як державних партнерів, так і діаспори щодо використання наявних ресурсів. Крім того, це робота над подальшим залученням української діаспори до соціально-економічного процесу та розвитку можливостей в Україні.

Всеосяжна стратегія МОМ базується на трьох напрямах роботи з діаспорою, а саме на створенні передумов для розвитку, залученні та розбудові потенціалу мігрантів та громад діаспор. Завдяки такому стратегічному підходу нашими ключовими пріоритетами в Україні є:

сприяти розумінню, професійним інтересам та можливостям понад 20 мільйонів представників української діаспори, що мешкають у більш ніж 100 країнах світу; зміцнювати довіру через створення відкритих та прозорих каналів спілкування, які сприяють діалогу між Урядом України та громадами діаспор; сприяти передачі навичок та досвіду ід членів діаспори, а також залученню грошових переказів та інвестицій мігрантів для розвитку різних секторів української економіки.

Кілька останніх успішних прикладів нашої роботи:

 

DiasporAID

У 2021 році МОМ у партнерстві зі Світовим конгресом українців та UkraineInvestпровела серію вебінарів, які досліджували, як залучити потенціал української діаспори та громад мігрантів  в економічний розвиток країни. Підсумком цих дискусій стало формування стратегічного порядку денного для багатостороннього підходу щодо розвитку, інвестицій, туризму та розбудови потенціалу між спільнотами діаспори та українцями, що мешкають всередині країни.

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ 

Наявність достовірних, порівняльних і своєчасних даних, пов’язаних з міграцією, має вирішальне значення для розробки заснованої на фактах політики, законодавчих ініціатив та оперативних заходів, що відповідають національним потребам і пріоритетам. Після пандемії ці дані стануть ще важливішими для розуміння тенденцій мобільності, які змінюються, оцінки впливу пандемії та подальшого використання потенціалу мігрантів щодо внеску в соціально-економічний розвиток країни. МОМ прагне сприяти розробці програм та політики на основі виявлених фактів в Україні, співпрацюючи з науковцями та  зацікавленими сторонами з боку держави, а також проводить регулярні опитування, пов’язані з міграцією та розвитком, з метою надання рекомендацій для політиків, громадянського суспільства, груп діаспори, асоціацій мігрантів та інших зацікавлених сторін.

Ініціатива «1 + 1»

У 2019 році Представництво МОМ в Україні розпочало реалізацію ініціативи «1 + 1», яка має на меті підтримку громад з високим рівнем економічно спричиненої зовнішньої міграції, а також працівників-мігрантів та членів їхніх сімей шляхом співфінансування проектів створення та розвитку бізнесу. На кожен долар власних коштів, вкладених у розвиток свого бізнесу в Україні, учасники отримують ще один долар як безповоротний грант на придбання обладнання. Загалом програма передбачає придбання обладнання на суму до 4 000 доларів США. Цей самий принцип застосовується для підтримки громад, схильних до економічно обумовленої зовнішньої міграції, які прагнуть до розширення економічних можливостей, поліпшення соціальних послуг та стимулювання створення робочих місць. Наразі МОМ співфінансує 12 проєктів розвитку громад на суму до 20 000 доларів США за аналогічним принципом «1 + 1». Реалізація цієї пілотної ініціативи в Україні фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Після двох оголошень конкурсу на підтримку бізнесу «1 + 1» у 2019 та 2021 роках, понад 300 мігрантів подали на нього заявку. Заявки надходили з усіх регіонів України та охоплюють найрізноманітніші галузі: промисловість, сільське господарство, будівництво, сферу послуг та освіту. Попередньо відібрані учасники отримали професійні консультації щодо написання бізнес-плану, які вони подали на розгляд конкурсної комісії. Після успішного захисту своїх пропозіцій бенефіціари почали отримувати необхідне обладнання.